Servei de psicoteràpia individual i de parella.

Atenció psicològica a adults, adolescents i infants.

Què és una psicoteràpia?

Una psicoteràpia és un tractament sense medicaments enfocat a resoldre problemes de malestar intern, estable o puntual, de tipus emocional o psicològic.

La psicoteràpia es planteja com un procés personal d’autoconeixement, de revisió del funcionament intern i extern (pensaments, creences, actituds, emocions, conductes, relacions) i de canvi, dirigit a facilitar el benestar personal.

El procés psicoterapèutic facilita la recuperació de les capacitats anul·lades de la persona i potencia l’adquisició de noves habilitats, coneixements i actituds per gestionar la pròpia vida de manera més saludable i satisfactòria.

En quins casos pot ser convenient iniciar una psicoteràpia?

Iniciar un procés de psicoteràpia pot ser convenient per a persones que experimenten patiment o malestar de forma estable. Aquest patiment pot manifestar-se en formes diverses:

  • Malestar intern (depressió, ansietat, obsessions, confusió, falta d’autoestima, somatitzacions, estrès, insomni, tensió, dificultat per a gaudir, manca de sentit de la vida, etc.)
  • Limitació en el comportament (fòbies, indecisió, falta de voluntat, impulsivitat, addiccions, drogodependència, etc.)
  • Problemes en les relacions (timidesa, perfeccionisme, problemes sexuals, de parella, laborals, malestar amb la família, excés de dependència, introversió, excés d’egoisme, inadaptació, falta d’habilitats en el tracte, etc.)

També pot ser convenient per a persones que desitgin conèixer-se  i desenvolupar les seves potencialitats.

El meu model de treball: La Psicoteràpia Integradora Humanista

Aquest model de psicoteràpia integra i es nodreix de diversos models com l’Anàlisi Transaccional, la Gestalt, el Focusing, la Psicosíntesis, les teràpies corporals, etc. i utilitza una metodologia que contempla les diferents dimensions de la persona (cognitiva, emocional, corporal, comportamental i transpersonal) utilitzant com a vehicle el diàleg, les visualitzacions i fantasies guiades, la consciència corporal, l’expressió artística, etc.