L’assessorament es planteja com un espai d’acompanyament i orientació per a consultes i demandes que no requereixen iniciar un procés psicoterapèutic.

Entenc que les dificultats i els conflictes formen part de l’existència humana, i són oportunitats per aprendre, créixer i evolucionar.

El meu és un estil no directiu, centrat en la persona i en la seva capacitat per a autogestionar la seva pròpia vida. Acompanyo en aquests processos vitals, inevitables i necessaris, adoptant una actitud de respecte i confiança en la capacitat de la persona per a trobar les seves pròpies respostes, estratègies i solucions.

Ofereixo assessorament i suport emocional a pares i mares sobre qüestions relacionades amb l’educació i criança dels fills i filles.